Wydanie wtórnika
nieczynne
Wymiana dowodu rejestracyjnego
nieczynne
Odbiór dowodu rejestracyjnego
nieczynne
Zgłoszenie zbycia (sprzedaży)
nieczynne
Inne
nieczynne
Informacja
nieczynne
Wydanie zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane
nieczynne
Wtórnik, przedłużenie lub wymiana prawa jazdy
nieczynne
Rejestracja pojazdu
nieczynne
Zdałem/-am egzamin - dowód opłaty
nieczynne
Zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrócenie cofniętych uprawnień
nieczynne
Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach
nieczynne
Odbiór prawa jazdy
nieczynne
Profil kandydata na kierowcę
nieczynne
Wyrejestrowanie pojazdu
nieczynne
Zmiana w dowodzie rejestracyjnym
nieczynne
Inne
nieczynne
Informacja
nieczynne
Zaświadczenie
nieczynne
Umówiona wizyta-prawa jazdy
nieczynne
Umówiona wizyta-rejestracja pojazdów
nieczynne
W-wolne bilety
nieczynne
Umówiona wizyta-odbiór dowodu rejestracyjnego
nieczynne